Правила прийому до КЗ ЛОР “ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ імені ГЕРОЇВ КРУТ” у 2021 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника КЗ ЛОР “Львівський

державний  ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою імені Героїв Крут”

від ” 31 ” травня 2021 року № 68

ПОГОДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

ліцею від 30.03.2021 року №13

ПРАВИЛА

прийому до Комунального закладу Львівської обласної ради

“ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ

ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ імені ГЕРОЇВ КРУТ”

у 2021 році

Львів – 2021


 

 1. Загальні положення

1.1. Правила прийому до Комунального  закладу Львівської обласної ради “Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут” (далі – Правила прийому) визначають умови прийому, порядок відбору вступників до ліцею, проведення вступних випробувань та зарахування кандидатів на навчання в ліцей.

1.2. Правила прийому до ліцею розроблені відповідно до Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 №2145-VIII, Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 16.01.2020 №463-IX, Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 року № 717, наказу Міністерства освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України “Про затвердження Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та схеми закріплення ліцеїв за військовими формуваннями України” від 26.07.1999 № 266/223/363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.1999 за № 566/3859 та Статуту ліцею.

1.3. Комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут” (далі – ліцей) є закладом спеціалізованої освіти II-III ступенів військового профілю, що забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти та здійснює їх поглиблену допрофесійну військову та фізичну підготовку.

1.4. Випускники ліцею отримують атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

1.5. Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника ліцею.

 

 1. Умови прийому на навчання

2.1. До ліцею приймаються юнаки – громадяни України віком 13 років на рік вступу та які закінчили 7, 8  або 9  класів, здатні за станом здоров’я і рівнем знань навчатися у ліцеї та бажають у майбутньому стати офіцерами Збройних Сил України, інших силових формувань України та продовжити навчання у закладах вищої освіти сектору безпеки і оборони України.

 

 1. Терміни проведення вступних випробувань до ліцею

3.1. Прийом документів з 01 квітня по 12 червня 2021 року з 9.00 до 17.00, крім вихідних.

3.2. Вступні випробування з 22 червня 2021 року (за окремим розкладом).

3.3. У зв’язку із епідеміологічною ситуацією терміни проведення вступних іспитів можуть змінюватися (про що буде повідомлено на офіційному сайті ліцею додатково https://ldl-gk.lviv.ua ).

 

 1. Порядок відбору кандидатів на навчання

4.1. Відбір вступників проводиться в ліцеї на підставі вивчення особової справи юнака, зарахування до ліцею – за результатами вступних випробувань.

4.2. Відбір кандидатів на навчання та оформлення на них справ покладається на приймальну комісію.

4.3. Юнаки, які виявили бажання вступити до ліцею та їх батьки (або особи, які їх замінюють) подають заяви на ім’я начальника ліцею особисто або через відділення поштового зв’язку з кур’єрською доставкою (на період карантинних обмежень).

До заяви кандидат на навчання додає (всі документи оформляються на стандартних аркушах патеру формату А4):

– заява кандидата для вступу написана власноруч (зразок заяви, додається);

– заява батьків написана власноруч (зразок заяви, додається);

– копія свідоцтва про народження;

– ідентифікаційний код (ксерокопія);

– характеристика, завірена підписом класного керівника і директора школи й печаткою освітнього закладу;

– автобіографія (написана власноруч, зразок – додається);

– посвідчення дитини, що потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС (якщо є);

– 6 фотокарток розміром 3х4 см без головного убору з місцем для печатки  у правому нижньому куті;

– довідка з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють);

– довідка про склад сім’ї та про місце проживання батьків (або осіб, які їх заміняють) Ф № 3;

– залікова класифікаційна книжка спортсмена (якщо є);

– папка на зав’язках;

– документ про освіту (поштою направляється ксерокопія):

– табель успішності за 9-й або 8-й клас або 7-й клас відповідно (оригінал подається при прибутті у навчальний заклад);

– свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (оригінал, для випускників 9 – го класу).

медичні документи:

– довідка про стан здоров’я від сімейного лікаря форма 086/о (із заключенням терапевта, хірурга, невропатолога, окуліста, отоларинголога, стоматолога, дерматолога) із висновками та знімком про проходження рентгенологічного дослідження органів грудної клітки;

– ЕКГ + УЗД серця із заключення кардіолога з діагнозом; 

– карта профілактичних щеплень Ф-063 (ксерокопія).

В особових справах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, крім зазначених документів мають бути:

 1. Відомості про батьків дитини – рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть батьків (завірені нотаріально).
 2. Рішення про встановлення опіки.
 3. Довідка про місце реєстрації дитини.
 4. Документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість.
 5. Опис майна дитини.
 6. Висновок про стан здоров’я (див. загальний перелік документів), фізичний та розумовий розвиток дитини.
 7. Обліково-статистична  картка дитини (з номером).
 8. Довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів.
 9. Ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку.
 10. Рішення районної держадміністрації, органів міської ради виконавчого органу, органів об’єднаних територіальних громад про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини-сироти (якщо таке рішення приймалось).
 11. Копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини-сироти.
 12. Довідка про перебування дитини на первинному обліку.
 13. Акт обстеження житлово-побутових умов.

В особових справах дітей, батьки яких є учасниками бойових дій,  учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії),  повинні бути копії даних посвідчень.

Оригінали свідоцтва про базову середню освіту, свідоцтва про народження вступники подають до приймальної комісії ліцею особисто, коли прибувають на вступні іспити.

4.4. По прибуттю в ліцей вступники подають оригінали свідоцтва про народження, документу про базову середню освіту (стосується вступників після 9 го класу), табелі успішності (стосується вступників після 7 – го та 8 -го класу), медичну картку вступника. Особи, які не подали вищезазначені документи, втрачають право на участь у відборі.

4.5. На підставі заяви та поданих документів секретар приймальної комісії, або інша відповідальна особа  в установленому порядку оформляє на кандидата:

– особову справу;

– екзаменаційний лист вступника.

4.6. Приймальна комісія розглядає документи кандидатів до вступу та приймає рішення про виклик вступників для вступних випробувань чи про відмову у виклику з таких причин:

– відсутність необхідних документів в особовій справі кандидата до вступу;

– недостатній загальноосвітній рівень кандидата.

4.7. Відібраним приймальною комісією для вступу до ліцею особам повідомляється про їх допуск на вступ до ліцею та час, дату і місце прибуття для проходження заключного медичного огляду.

4.8. Комісія для медичного огляду перед початком вступних випробувань вивчає медичну документацію кандидатів для вступу в ліцей відповідно до додаткових вимог щодо стану здоров’я, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

 

 1. Вступні випробування

5.1. Зарахування до ліцею проводиться за результатами вступних випробувань на конкурсній основі, що проводяться з метою визначення можливості кандидатів на навчання засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

5.2. Вступні випробування передбачають:

фахові вступні випробування – професійно-психологічне обстеження, медичний огляд, перевірка рівня фізичної підготовки;

вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (диктант), математика (письмово).

Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.

5.2.1. Медичний огляд.

Остаточний медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

В обмін на екзаменаційний лист кожному вступнику видається карта медичного огляду вступника до ліцею. Після проходження всіх спеціалістів вона здається для доповіді в, який робить остаточний висновок щодо придатності юнака до вступу на навчання,  записує в екзаменаційний лист  результат огляду й повертає його вступнику. Голова військово-лікарської комісії дає роз’яснення кожному вступнику, якого визнано непридатним за медичними показниками, щодо причини такого висновку.

5.2.2. Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей (професійно-психологічне обстеження);

Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей проводиться з метою виявлення в кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей,  необхідних для  успішного навчання  в ліцеї та подальшого ефективного застосування одержаних знань при навчанні у вищих військових навчальних закладах.

Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання.

5.2.3.  Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після проведення медичного огляду відповідно до таблиці оцінювання виконання нормативів рівня фізичної підготовленості. Форма одягу – спортивна.

 

 

 

 

Нормативи До якого класу вступають Оцінка
“Зараховано”

(Відмінно)

“Зараховано”

(Добре)

“Зараховано”

адовільно)

“Не зараховано”
Підтягування

(раз)

до VIII 9 і більше 7-8 3-5 2 і менше
до IX 10 і більше 7-9 4-6 3 і менше
до X 12 і більше 9-11 6-8 5 і менше
Біг 60 м

(сек.)

до VIII 8,9 і менше 9,0-9,3 9,4-10,3 10,4 і більше
до IX 8,8 і менше 8,9-9,2 9,3-9,7 9,8 і більше
до X 8,6 і менше 8,7-8,9 9,0-9,4 9,3 і більше
Біг 1000 м

(хв., сек.)

до VIII 3,45″ і менше 3’46”-3’55” 3’56”-4’24” 4’25” і більше
Біг 2000 м

(хв., сек.)

до IX 9’20” і менше 9’21”-9’40” 9’41”-10’09” 10’10” і більше
до X 9’00” і менше 9’01”-9’10” 9’11”-9’44” 9’45” і більше

5.3. Послідовність вступних випробувань визначається приймальною комісією.

5.4. До складання заліку з фізичної підготовки кандидати допускаються тільки після остаточного висновку медичної комісії щодо придатності до навчання в ліцеї. Залік за рівень фізичної підготовленості зараховується в разі отримання вступником не більше однієї незадовільної оцінки за виконання встановлених нормативів.

5.5. Позитивний висновок медичного огляду, результати професійно-психологічного відбору та заліку з фізичної підготовки дають право на складання вступних іспитів.

5.6. Організація фахових вступних випробувань та іспитів із загальноосвітніх дисциплін і їх оцінювання регулюється Правилами прийому до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

 

5.7.  Вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін:

5.7.1. Вступники складають вступні іспити за обсягом навчальних програм відповідно 7-го, 8-го та 9-го класів закладів загальної середньої освіти.

5.7.2. Вступники, які закінчили 9 класів закладу загальної середньої освіти й отримали свідоцтво з відзнакою, складають тільки один іспит з математики. У разі складання його з оцінкою “відмінно” вони звільняються від подальшого складання вступного іспиту з української мови.

5.7.3. Результати іспитів заносяться спочатку в екзаменаційну відомість, а потім в екзаменаційний лист вступника цифрами та літерами.

5.7.4. Командири взводів – офіцери-вихователі (вихователі взводів) видають вступникам екзаменаційні листи; повідомляють військові звання, прізвища, імена та по батькові голови і членів приймальної комісії, вказують місця для підготовки до іспитів; доводять до відома розклад іспитів і консультацій, розпорядок дня ліцею, правила поведінки на території та в приміщеннях, а також вимоги щодо збереження майна та зелених насаджень.

5.7.5. Кількість взводів абітурієнтів, персональний склад адміністрації зборів абітурієнтів (командир роти та командири взводів абітурієнтів), а також розклад вступних випробувань визначається з урахуванням кількості поданих заяв вступників та затверджується начальником ліцею не пізніше ніж за 5 днів до їх початку. Розклад доводиться до відома вступників у день їх прибуття до ліцею.

У розкладі вказуються дні проведення професійно-психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості юнаків, проведення консультацій та іспитів.

5.7.6. Екзаменаційні білети та тексти письмових екзаменаційних робіт розроблюються відповідно до навчальних програм загальноосвітньої школи до 8-го класу включно, та зберігаються до початку іспитів у начальника ліцею в запечатаних конвертах з розрахунку один конверт на один іспит.

Конверт з екзаменаційними матеріалами розкривається начальником ліцею в присутності екзаменаційної комісії не раніше, ніж за одну годину до початку іспиту, про що складається акт.

5.7.7. У приміщення, що визначені для складання іспитів, допускаються лише вступники, екзаменатори, голова й заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули для перевірки й контролю ходу приймання до ліцею.

5.7.8. Вступники прибувають для складання іспитів у складі груп, маючи із собою екзаменаційні листи та письмове приладдя.

Вступники, які в призначений час не прибули на один з іспитів без поважних причин, до складання вступних іспитів не допускаються.

При отриманні вступниками незадовільної оцінки повторне складання іспиту не дозволяється.

5.7.9. Про неможливість за станом здоров’я чи з інших причин складати іспит вступник повинен доповісти командиру роти – старшому офіцеру-вихователю і діяти за його розпорядженням. Час складання іспиту, що був пропущений, визначається головою приймальної комісії. У цьому випадку оформлюється окрема екзаменаційна відомість, яка повинна бути засвідчена до початку заключного засідання приймальної комісії.

5.7.10. Вступники у визначений розкладом іспитів час займають місця в приміщенні, визначеному для складання іспитів. Їм оголошується порядок проведення іспиту. Екзаменаційні листи вступників протягом іспиту знаходяться на їх столах, повернуті догори лицевою стороною з фотографією вступника.

Екзаменатори видають вступникам листи-вкладки із закріпленими на них титульними ярликами. Кожний вступник заповнює титульний ярлик.

На іспиті з математики видаються ще й картки-завдання. Уся письмова робота (як у чистовому варіанті, так і в чорновому) виконується тільки  на  листах-вкладках чорним, синім або фіолетовим чорнилом (пастою). Робити будь-які додаткові помітки чи позначки на роботах не дозволяється.

Для письмових іспитів з математики виділяється три астрономічні години, з української мови – одна астрономічна година. Час визначається з моменту закінчення заповнення титульного ярлика та отримання картки-завдання.

При написанні диктанту екзаменатор прочитує весь текст, потім диктує його реченнями і знову перечитує для перевірки написаного самими вступниками, після чого роботи збираються. Додатковий час на перевірку диктанту вступникам не надається.

Завдання з математики переписується повністю, розв’язується в послідовності, яка зручна для вступника. Оформлення розв’язання прикладів (задач) ведеться відповідно до вимог, що ставляться до учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

5.7.11. Після виконання роботи або після закінчення часу, який надається для письмового іспиту, титульні ярлики та листи-вкладки здаються екзаменаторам, які попередньо звіряють дані, зазначені в титульних ярликах з екзаменаційними листами вступників.

Усі письмові роботи відразу після закінчення іспиту здаються секретарю приймальної комісії, який проставляє на титульному ярлику і на кожному листі-вкладці цифровий або інший умовний шифр. Зашифровані титульні ярлики зберігаються у сейфі секретаря приймальної комісії, а листи-вкладки відразу видаються екзаменаторам для перевірки. Робити перерву на відпочинок чи з іншого приводу під час перевірки екзаменаційної роботи забороняється.  На час перерви роботи повертаються секретарю приймальної комісії.

Після закінчення перевірки письмові роботи передаються секретарю приймальної комісії для розшифрування. Після цього екзаменатори проставляють оцінки в екзаменаційні відомості.

5.7.12. Рейтингова екзаменаційна оцінка проставляється на першій сторінці чистового листа-вкладки згідно з Нормами оцінок вступних іспитів і завіряється підписами екзаменаторів.

Виправлення оцінок, помилково проставлених за результатами складання іспитів, допускається лише з відома екзаменаційної комісії за рішенням голови приймальної комісії і оформлюється протоколом.

5.7.13. Письмові екзаменаційні роботи всіх вступників знищуються через рік після закінчення іспитів.

5.7.14. При перевірці диктанту екзаменатор підкреслює орфографічні помилки і надписує зверху потрібну літеру; при наявності пунктуаційної помилки викреслює зайвий або ставить потрібний розділовий знак.

На полях умовними позначками помічаються помилки, вертикальною рискою (|) – орфографічні, галочкою (˅) – пунктуаційні. Інші знаки для пояснення помилок використовувати забороняється. Усі записи робляться тільки червоним чорнилом (пастою). Після цього виставляється рейтингова оцінка за диктант. Максимальна рейтингова оцінка за диктант складає 34 бали.

5.7.15. При перевірці письмової роботи з математики екзаменатор підкреслює неправильний знак, цифру, результат. На полях умовним знаком (“+” – завдання виконано правильно,  “–” – завдання не виконано, “+–” – завдання  виконано з незначними помилками) відмічається результат перевірки.

Перевіривши письмову роботу, екзаменатор на першій сторінці листа-вкладки проставляє кількість балів за рішення прикладів (задач) у порядку, викладеному в картці-завданні. Після цього виставляється рейтингова оцінка за роботу з математики.

Максимальна рейтингова оцінка з математики складає 36 балів.

5.7.16. Оцінки за письмові іспити вступникам оголошує командир роти – старший офіцер-вихователь (старший вихователь роти) після завершення перевірки робіт і затвердження результатів головою приймальної комісії, до початку наступного іспиту. Одночасно на дошку оголошень вивішуються списки з рейтинговими оцінками.

5.7.17. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає в день оголошення оцінок апеляційна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджується наказом начальника ліцею.

Заяви щодо апеляцій на результати вступних випробувань приймаються від вступників у день оголошення результатів іспитів і розглядаються апеляційною комісією, як правило, в присутності вступника (допускається присутність батьків) з оголошенням результату.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання й розгляду апеляцій має бути доведений до відома кандидатів на навчання перед початком вступних випробувань.

Перескладання нормативів з фізичної підготовки кандидатами на навчання при розгляді апеляції не допускається.

Відповідне рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою апеляційної комісії.

5.7.18. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом відповідно до кількості набраних балів.

5.7.19. Прохідний бал визначається з урахуванням результатів професійно-психологічного обстеження (“пройшов – не пройшов ППО”), медичного огляду (“придатний – не придатний”), перевірки рівня фізичної підготовленості (“зараховано” – “не зараховано”) та рейтингових оцінок за  іспити з математики (максимальна кількість балів – 36) і української мови (максимальна кількість балів – 34). Максимальна можлива кількість рейтингових балів становить 70.

Прохідний бал оголошується перед заключним засіданням приймальної комісії, виходячи із встановленої чисельності набору на новий навчальний рік.

5.7.20. Зразки завдань вступних іспитів, тематика співбесід з іноземної мови та нормативи для оцінювання фізичної підготовленості розміщуються на сайті ліцею (https://lgk.lviv.ua@gmail.com)  у розділі “Вступ – Правила прийому”.

 

 1. 6. Організація конкурсу та зарахування на навчання

6.1. Організація конкурсного відбору та зарахування на навчання до ліцею покладається на приймальну комісію.

6.2. Приймальна комісія вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до ліцею.

6.3. Зараховуються поза конкурсом:

-діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

-діти, у яких один із батьків військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків.

6.4. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом відповідно до прохідного балу, визначеного приймальною комісією.

При рівній кількості балів переважаюче право на зарахування до ліцею мають:

– діти учасників бойових дій;

– діти військовослужбовців;

– діти з багатодітних сімей;

– діти, які постраждали самі (або їх батьки) внаслідок Чорнобильської катастрофи й належать до 1 та 2 категорії;

– діти, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову середню освіту.

6.7. Порядок проведення перевірки та зберігання робіт кандидатів на навчання, які складали вступні випробування, визначається Правилами прийому до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

6.9. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Кандидати на навчання, які не з’явилися без поважних причин на вступні випробування у визначений розкладом час, до подальших вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються. У разі проходження вступником лікування, яке підтверджено документально, кандидати на навчання за рішенням приймальної комісії можуть бути допущені до складання заліку з фізичної підготовки після завершення лікування тільки в межах встановлених строків вступних випробувань.

6.10. Приймальна комісія здійснює комплектування тільки в межах обсягу прийому. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною комісією та оформляється відповідним протоколом засідання приймальної комісії.

Прохідний бал визначається сумою рейтингових балів із вступних іспитів.

6.11. Вступники, які не прийняті на навчання за результатами вступних іспитів, рішенням приймальної комісії визнаються як резерв кандидатів для зарахування до ліцею та відправляються до місця постійного проживання.

6.12. На підставі рішення приймальної комісії начальник ліцею видає наказ про зарахування кандидатів на навчання, який доводиться до їх відома.

6.13. Зарахування до ліцею здійснюється не пізніше ніж через 10 днів після закінчення вступних випробувань.

6.14. Діти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів з 1 вересня 2021 року, відраховуються із закладу. На звільнені місця протягом першого курсу навчання може проводитись додаткове зарахування осіб з резерву кандидатів для зарахування.

6.15. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, забезпечуються  безкоштовним житлом та харчуванням  за  нормами утримання ліцеїстів.

Усі інші вступники, за їхнім бажанням, забезпечуються житлом та  харчуванням за кошти батьків (або осіб, які їх заміняють) за межами ліцею і прибувають тільки на консультації та для проходження вступних випробувань.

6.16. Вихід вступників, які розташовуються у ліцеї, з території  ліцею на період від вечірньої перевірки до підйому забороняється. 6.17. Вступники розподіляються  в  роти,  в ротах – по групах, чисельність яких  30 чоловік.  Кожна група складається з трьох відділень по 10 чоловік.

 

 1. Особливі умови

7.1. У зв’язку із епідеміологічною ситуацією пов’язаною з COVID-19, терміни проведення вступних іспитів та порядок відбору кандидатів на навчання можуть змінюватися.

7.2. Можливі інші зміни які непередбачені правилами прийому, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України про заходи запобігання поширенню  COVID-19 та Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

 

Адреса приймальної комісії:

вулиця Пасічна, 68,

м. Львів,

79038

e-mail: lgk.lviv.ua@gmail.com

 

Начальник Львівського державного ліцею з посиленою

військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

полковник __________________________Ю.В. ГУСАР