Львівський Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Охорона праці

Види, порядок проведення та реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності для ліцеїстів

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з ліцеїстами і містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Здобувачі освіти, які інструктуються, ставлять підпис в журналі, починаючи з 8 класу.

Вступний інструктаж – проводиться на початку занять один раз на рік з усіма ліцеїстами (при зарахуванні ліцеїста до ліцею) Вступний інструктаж проводить командир навчальної роти – старший офіцер вихователь. Запис про проведення вступного інструктажу робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.
Первинний інструктаж – проводиться з ліцеїстами на початку заняття у кожному кабінеті, спортзалі тощо (вересень), наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами ліцею, де навчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів (хімічних, фізичних, біологічних), у гуртках, фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах. Цей інструктаж проводиться з ліцеїстами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.
Первинний інструктаж проводиться:

 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, механізмів на початку уроку, заняття, практичної роботи тощо;
 • на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) – із загальних вимог безпеки, пов’язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

Позаплановий інструктаж – проводиться у разі:

 • порушення ліцеїстами вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
 • зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо);
 • нещасних випадків за межами ліцею.

Цільовий інструктаж – проводиться з ліцеїстами під час організації масових заходів (екскурсій, походів, спортивних заходів, змагань), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання території, приміщень, дослідницької роботи на навчально-дослідній ділянці тощо).
Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять відповідні вчителі, керівники гуртків за відповідними інструкціями чи програмами. Відмітка про проведення первинного, позапланового та цільового інструктажів робиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності ліцеїстів.
Інструкція про проведення евакуації ліцеїстів в разі виникнення надзвичайної ситуації чи небезпечних подій

Надзвичайною ситуацією (НС), яка може виникнути на території ліцею, в приміщенні ліцею й потребувати негайної і швидкої евакуації ліцеїстів та працівників, може бути: виявлення підозрілого предмету, пожежа, вибух або викид шкідливих речовин у навколишнє середовище, стихійне лихо.
При їх виникненні необхідно евакуювати ліцеїстів та працівників з приміщення або із зони викиду шкідливих речовин. Для швидкої та безпечної евакуації ліцеїстів потрібно, щоб кожен працівник знав своє завдання на випадок НС.

 1. Перший працівник чи ліцеїст, який виявив (дізнався чи побачив) НС або небезпечну подію, повинен негайно повідомити за телефоном 101 ( вказати адресу та П.І.П., вид НС), а також (якщо це ліцеїст) повідомити чергового ліцею, якщо це підозрілий предмет не чіпати і не відкривати знахідку.
 2. Черговий ліцею оповіщає довгим дзвінком ліцеїстів та педагогічних працівників.
 3. Заступник начальника ліцею з навчальної роботи оповіщає всіх працівників та службовців, які знаходяться в приміщеннях будівлі про те, що трапилося, та ставить завдання колективу в цілому залежно від ситуації.
 4. Усі вчителі, які проводили уроки у класах, негайно виводять з будівлі ліцеїстів згідно з схемою евакуації. При необхідності працівники і ліцеїсти одягають засоби індивідуального захисту (протигази, ватно-марлеві пов’язки). При аварії, пов’язаній із викидом у навколишнє середовище шкідливих речовин заклад, який потрапляє в зону хімічного зараження, евакуйовується в інший НЗ або на чисту територію за межі зони. Після виводу ліцеїстів в указане місце учителі, які закріплені за класами, через своїх помічників уточнюють у начальника ліцею план подальших дій. Працівники, які не задіяні з ліцеїстами, виходять із зони самостійно найкоротшим шляхом.
 5. Начальник ліцею несе персональну відповідальність за проведення організованої та негайної евакуації працівників і ліцеїстів, рятування майна і продовольства (спільно із заступником начальника ліцею з матеріально-технічного забезпечення), а також за ліквідацію наслідків НС на території ліцею до прибуття рятувальних підрозділів ДСНС України.
 6. Заступник начальника ліцею з матеріально-технічного забезпечення організовує проведення всіх попереджувальних заходів по захисту від НС будівлі ліцею, а при виникненні НС організує рятування майна та продовольства, а також його охорону.
 7. Медичні працівники надають допомогу потерпілим, тяжкопоранених направляють до лікарні швидкої допомоги, вимагають суворого дотримання правил носіння засобів індивідуального захисту, якщо цього потребують обставини.
 8. Кухарі приймають заходи зі збереження продуктів харчування з метою їх подальшого споживання.
 9. Начальник ліцею здійснює постійний контроль за наявністю ліцеїстів в ліцеї з урахуванням їх переміщення.
 10. Працівники ліцею, які не залучені до дій при конкретній НС, під керівництвом заступника начальника ліцею з матеріально-технічного забезпечення рятують майно, відключають електромережу, водопровід та інше.
 11. По прибуттю рятувальників відповідальна особа зобов’язана доповісти начальнику рятувального підрозділу про пожежу або НС та про те, що зроблено.

Нормативні документи

Закон України “Про охорону праці”

Кодекс законів про працю України

Щодо обов’язкових медичних оглядів педагогічних працівників

Вимоги безпеки для учнів під час канікул у навчальному закладі

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві