Львівський Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Перелік та зразки документів для вступу

Для допуску до участі вступника в конкурсі одним з батьків вступника (у разі повноліття вступника – ним особисто) подається заява на ім’я начальника ліцею.

Перелік документів, які додаються до заяви:
1) заява кандидата для вступу написана власноруч;
2) копія свідоцтва про народження (або ID картки);
3) ідентифікаційний код (ксерокопія);
4) характеристика, завірена підписом класного керівника і директора школи й печаткою освітнього закладу;
5) автобіографія;
6) посвідчення дитини, що потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС (якщо є);
7) фотокартки розміром 3х4 см без головного убору з місцем для печатки у правому нижньому куті – 6 шт.;
8) довідка з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють);
9) довідка про склад сім’ї та про місце проживання батьків (або осіб, які їх заміняють) Ф №3;
10) залікова класифікаційна книжка спортсмена (якщо є);
11) папка на зав’язках;
12) документ про освіту (для тих, хто після 9-го класу, поштою направляється ксерокопія):
13) табель успішності за 7-й клас для тих, хто поступає у 8-й клас (за 8-й клас для тих, хто поступає у 9-й клас), або свідоцтво про здобуття базової середньої освіти для тих, хто поступає в 10-й клас, відповідно (оригінал подається при прибутті у навчальний заклад);
14) медичні документи:
– довідка про стан здоров’я від сімейного лікаря форма 086/о (із заключенням терапевта, хірурга, невропатолога, окуліста, отоларинголога, стоматолога, дерматолога) із висновками та знімком про проходження рентгенологічного дослідження органів грудної клітки;
– ЕКГ+ УЗД серця із заключення кардіолога з діагнозом;
– карта профілактичних щеплень Ф-063 (ксерокопія).

15) в особових справах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, крім зазначених документів, мають бути:
– відомості про батьків дитини – рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть батьків (завірені нотаріально);
– рішення про встановлення опіки;
– довідка про місце реєстрації дитини;
– документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість;
– опис майна дитини;
– висновок про стан здоров’я (див. загальний перелік документів), фізичний та розумовий розвиток дитини;
– обліково-статистична картка дитини (з номером);
– довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів;
– ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку;
– рішення районної держадміністрації, органів міської ради виконавчого органу, органів об’єднаних територіальних громад про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини-сироти (якщо таке рішення приймалось);
– копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини-сироти;
– довідка про перебування дитини на первинному обліку;
– акт обстеження житлово-побутових умов.
16) В особових справах дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), внутрішньо переміщеними особами, повинні бути відповідні копії посвідчень (або довідки).

Вступники, які мають пільги (переваги) під час вступу до ліцею, повинні подати документи, що підтверджують їхні пільги (переваги).
Вступники можуть також подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують їхні досягнення.

Зверніть увагу! По прибуттю в ліцей на вступні іспити вступники подають такі документи (оригінали):
– свідоцтво про народження (ID картки);
– документ про базову середню освіту (стосується вступників після 9-го класу);
– табелі успішності (стосується вступників після 7-го класу);
– медичну картку вступника.
Особи, які не подали вищезазначені документи, втрачають право на участь у відборі.

Автобіографія , заяви на вступ пишуться власноруч, бланк згоди на обробку персональних даних роздруковується і після того заповняється власноруч вступником (при умові, якщо на момент заповнення у кандидата на вступ ще немає ID картки, то бланк заповнюється одним із батьків чи опікунів).