Львівський Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Психолог і соціальний педагог

Функції практичного психолога

 

Практичний психолог здійснює:

– психологічне забезпечення освітнього процесу;
– психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку ліцеїстів;
– психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку ліцеїстів;
– психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
– реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей ліцеїстів;
– консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання ліцеїстів, особистісного та професійного розвитку тощо;
– інклюзивній формі навчання.

Практичний психолог сприяє:

 • формуванню у ліцеїстів відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
 • профільному та професійному самовизначенню зліцеїстів, формуванню життєвої компетентності;
 • формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;
 • формуванню психологічної культури ліцеїстів;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед ліцеїстів;
 • формуванню небайдужого ставлення ліцеїстів до будь-яких видів і форм насильства, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки насильства і конфліктів серед ліцеїстів, що стали їм відомі.

Функції соціального педагога

Соціальний педагог здійснює:

– соціально-педагогічний супровід ліцеїстів, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах ;
– налагодження взаємодії з різноманітними державними установами і закладами, що забезпечують соціальний захист населення, а також зі всіма учасниками освітнього процесу задля надання ефективної допомоги дітям, батьки яких є учасниками ООС (АТО);
– просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;
– вивчення та аналіз соціальних умов розвитку ліцеїстів, мікроколективу (класу), колективу ліцею в цілому.

Види та форми роботи з учасниками освітнього процесу:

 • діагностика
 • профілактика
 • навчальна діяльність
 • консультування
 • зв’язки з громадськістю
 • просвіта
 • організаційно-методична робота