Львівський Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Права та обов'язки ліцеїстів

Ліцеїсти мають право на:

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу, стала його свідком або вчинила булінг;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у позанавчальний час;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, передбачені законодавством.

Ліцеїсти зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися Статуту ліцею, Правил внутрішнього порядку та поведінки ліцеїстів;

дотримуватися засад та цінностей, оголошених в Клятві ліцеїста;

бережливо ставитися до державного, громадського, особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки в суспільстві;

брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

активно працювати на уроках та самопідготовці, самостійно виконувати всі навчальні завдання, регулярно займатись спортом і брати активну участь у спортивно-масовій роботі;

бути дисциплінованими, чесними, знати визначені розділи Статутів Збройних Сил України і добросовісно їх виконувати;

зміцнювати дружбу в колективі, допомагати товаришам, застерігати їх від негативних вчинків, виявляти нетерпимість до порушників дисципліни і встановленого порядку;

бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і стримувати від них інших ліцеїстів;

з повагою ставитись до своїх батьків або осіб, що їх заміняють;

пам’ятати, що використання військової форми одягу вимагає від ліцеїстів та педагогів підвищеної відповідальності за свої вчинки та вимогливості до навчання і підготовки;

виконувати інші обов’язки, передбачені нормами чинного законодавства.