Львівський Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Мета і завдання віртуального методичного кабінету

Віртуальний методичний кабінет – багатопланове інформаційне середовище, що забезпечує максимальне полегшення доступу педагогічного колективу до інформаційних ресурсів, які використовуються у навчальному, методичному та виховних процесах.

МЕТА ВІРТУАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для педагогів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти, а також підвищення ефективності методичної роботи.

ЗАВДАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

• створення єдиного інформаційно-методичного простору з метою більш якісного забезпечення інформаційної підтримки, інноваційної діяльності педагогів;
• координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів;
• створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;
• організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій;
• надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
• упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Усю відповідну документацією можна знайти у віртуальній вчительській за покликанням:Віртуальна вчительська